250

tys.

mieszkańców Lublina ogrzewa ciepło systemowe

Nowy odcinek sieci ciepłowniczej o łącznej długości około 3 km i średnicy od 200 do 300 mm przebiega w dzielnicy Ponikwoda od ulicy Węglarza aż do ulicy Niepodległości. Zakończenie całości inwestycji LPEC S.A. planuje w 2026 roku. Łączny kosz prac wyniesie około 11 mln zł.   

Całość inwestycji podzielono na trzy etapy. Obecnie jest realizowany pierwszy etap rozbudowy sieci w pasie drogowym ulicy Kłopotowskiego o łącznej długości 628 m. W drugiej połowie br. rozpocznie się realizacja drugiego etapu inwestycji w ulicy Marii Koryznowej. Prowadzone prace
są ściśle skoordynowane z inwestycją drogową dotyczącą przedłużenia ulicy Węglarza w kierunku ulicy Trześniowskiej.

– Otwierające się tereny rozwojowe w dzielnicy Ponikwoda szacujemy łącznie na około 15 MW mocy cieplnej. Już dziś wydaliśmy warunki techniczne na przyłączenie tam nowych obiektów o zapotrzebowaniu na moc cieplną na poziomie 5 MW. Pierwszymi budynkami podłączonymi do nowego odcinka sieci będą najprawdopodobniej budynki mieszkalne przy ulicy Narcyzowej oraz Szkoła Podstawowa przy ulicy Majerankowej – mówi Marek Goluch, prezes zarządu LPEC S.A.

Według danych wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, powierzchnia nowych obszarów przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne i usługowe w dzielnicy Ponikwoda sięga 27 ha, a uwzględniając tereny przeznaczone pod niską zabudowę wielorodzinną (o wysokości do trzech kondygnacji) wartość ta wzrasta aż do 39 ha.

Ponikwoda, dzięki dogodnemu dojazdowi do centrum miasta, oddalonego zaledwie o 3 km, staje się coraz atrakcyjniejszą dzielnicą dla nowych mieszkańców. Bogata infrastruktura – sklepy, duże centra handlowe, kluby sportowe oraz planowane placówki oświatowo-kulturalne – przyciąga zarówno nowych mieszkańców, jak i inwestorów.

Rozbudowa sieci ciepłowniczej w dzielnicy Ponikwoda jest zgodna z Polityką Energetyczną Polski 2040 (PEP 2040), która zakłada, że od 2040 roku potrzeby cieplne wszystkich gospodarstw domowych, przemysłu, usług, obiektów komercyjnych i biurowych będą pokrywane przez ciepło systemowe oraz zero- lub niskoemisyjne źródła ciepła. Prezes Marek Goluch podkreśla, że priorytetem dostawców ciepła jest poprawa dostępności do ciepła systemowego, zapewnienie odbiorcom czystego ciepła o określonych parametrach ekologicznych oraz projektowanie inteligentnych sieci ciepłowniczych, które pozwolą na elastyczne regulowanie podaży ciepła przy minimalnym zużyciu energii.

***

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. zarządza jednym z większych systemów ciepłowniczych w kraju – pod względem zamówionej mocy cieplnej system zajmuje dziewiąte miejsce. Firma eksploatuje obecnie 469 km sieci ciepłowniczych i prawie 2419 węzłów cieplnych. W ciągu ostatnich 10 lat w modernizację i rozwój sieci Spółka zainwestowała 320 mln zł, pozyskując na ten cel prawie 100 mln zł dotacji ze środków unijnych. LPEC S.A. dostarcza ciepło do 75 proc. gospodarstw domowych w Lublinie, ogrzewając blisko 250 tys. jego mieszkańców. Firma obchodzi w tym roku jubileusz 60-lecia.