Veolia Energia Łódź SA ciepło zielone – produkowane ze spalania certyfikowanej biomasy stałej pochodzenia leśnego w postaci zrębek drzewnych i rolnego w postaci pelletów – sprzedaje spółce BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego. Dzięki wykorzystaniu ciepła pochodzącego z OZE w ciągu półrocza uniknięto ponad 500 ton emisji dwutlenku węgla.

Certyfikat Zielonej Energii jest przyznawany na wniosek przedsiębiorcy, który może wykazać, że produkuje ciepło z odnawialnego źródła energii.

– Stosowanie paliw i surowców kopalnych w energetyce powoduje emisję gazów cieplarnianych (w tym dwutlenku węgla), która przyczynia się do globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych. Walka ze zmianami klimatycznymi wymaga m.in. dekarbonizacji energetyki, co jest jednym z celów Unii Europejskiej. Efekt ten można uzyskać poprzez zastąpienie źródeł energii i surowców opartych na paliwach kopalnych (nieodnawialnych) energią odnawialną lub surowcami niezawierającymi węgla lub o zmniejszonej zawartości węgla. Każdy kilogram pierwiastka węgla mniej w gospodarce, to mniejsza emisja dwutlenku węgla – podkreśla Paweł Wanatowicz, odpowiedzialny za obszar GHG w TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.  

Certyfikat Zielonej Energii ma wyróżnić z jednej strony przedsiębiorstwa energetyczne, które przyczyniają się do zmniejszania emisji dwutlenku węgla w wyniku wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, ale z drugiej również odbiorców tego ciepła, wykorzystujących zielone ciepło do celów grzewczych lub technologicznych. 

– Kluczowym elementem strategii Veolii Energii Łódź jest dywersyfikacja paliw stosowanych w procesie produkcji ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz wdrażanie rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną urządzeń i instalacji, zarówno własnych, jak i u klienta. Dzięki instalacji biomasowej w elektrociepłowni EC4 możemy oferować zakładom BSH w Łodzi ciepło wyprodukowane z OZE,  co znajduje przełożenie w wymiarze środowiskowym związanym z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla. Generalnie naszym celem do 2030 roku jest całkowite odejście od wykorzystania węgla w elektrociepłowniach Veolii. Jest to etap transformacji całego łódzkiego systemu ciepłowniczego na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku – mówi Anna Kędziora-Szwagrzak, prezes zarządu, dyrektor generalna Veolia Energia Łódź.

Przedsiębiorstwo uhonorowane certyfikatem może również potwierdzić, że produkcja energii oraz wykorzystanie tej energii są realizowane w całości lub w części bezemisyjnie. W niedalekiej przyszłości będzie to bardzo istotne, chociażby ze względu na możliwość sprzedaży energii. Na rynku pojawi się zapotrzebowanie na niskoemisyjną lub bezemisyjną energię, która przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku węgla oraz ochrony środowiska naturalnego. Certyfikat Zielonej Energii  jest więc potwierdzeniem niezależnej jednostki certyfikującej o spełnianiu przez przedsiębiorstwo energetyczne celów redukcyjnych Unii Europejskiej.

Celem unijnej polityki klimatyczno-energetycznej jest osiągnięcie do 2030 roku ograniczenia emisji o co najmniej 55 proc. w stosunku do poziomu z 1990 roku, zapewnienie co najmniej 32 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii oraz poprawa efektywności energetycznej o co najmniej 32,5 proc.  

TÜV SÜD Polska potwierdza możliwości działań przedsiębiorców w zakresie powyższych wymagań m.in. poprzez weryfikację emisji dwutlenku węgla, audyty energetyczne przedsiębiorstw, weryfikacje jednostek kogeneracji, analizy technologii wodorowych, certyfikowanie efektywnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych, certyfikowanie zielonych producentów, potwierdzanie pochodzenia biomasy, jej certyfikację czy potwierdzanie oszczędności energii pierwotnej i redukcji emisji dla instalacji powstałych ze środków unijnych i krajowych.