Budynki w Kutnie ogrzewane ciepłem systemowym oznakowane zostały tabliczkami NO SMOG. To znaczy, że są one neutralne w zakresie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Tabliczki to dowód otrzymania przez ECO Kutno prestiżowego wyróżnienia przyznawanego przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków. Certyfikat w zakresie niskiej emisji przyznaje ciepłu systemowemu dostarczanemu przez ECO Kutno klasę A (oznaczającą redukcję zupełną) z opisem znak „NE” (NIE EMITUJE lub też NO EMISSION). Podstawowymi powodami przyznania tej klasy są istotne krotności obniżenia emisji pyłów zawieszonych (TSP) i benzo(a)pirenu w strefie przebywania ludzi, a ciepło systemowe dystrybuowane przez ECO Kutno charakteryzuje się zdecydowanie mniejszymi wskaźnikami ogólnej emisji w porównaniu z lokalnymi kotłowniami węglowymi. Wręczenie certyfikatu prezesowi zarządu ECO Kutno Pawłowi Łuczakowi przez przedstawiciela Instytutu dr. inż. Adolfa Mirowskiego odbyło się 13 grudnia ub.r. w ramach programu we współpracy z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie.