Kończąc szkołę średnią, młodzież staje przed koniecznością znalezienia zatrudnienia, często jednak bez sukcesu, bo zdobyć intratne zajęcie na tym etapie życia jest dosyć trudno. Powód? Seria porażek podczas rozmowy kwalifikacyjnej, które wynikają nie tyle z braku kwalifikacji odpowiadających danemu stanowisku, ale często z nieumiejętnego wykorzystania posiadanych kompetencji. Aby przygotować młodzież do zachowań w takich sytuacjach ECO Kutno wyszło z inicjatywą przeprowadzenia odpowiedniego szkolenia. Wzięła w nim udział grupa młodzieży IV klasy Zespołu Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie kształcąca się na kierunku technik logistyk. Prezes ECO Kutno Paweł Łuczak omówił podczas szkolenia poszczególne etapy przygotowania się do kluczowego w procesie poszukiwania pracy momentu, czyli spotkania z potencjalnym pracodawcą. Uczniowie dowiedzieli się, jakie najczęściej błędy popełniane są w czasie takich spotkań i w jaki sposób ich uniknąć. Uczestnicząca w spotkaniu młodzież usłyszała od prezesa ponadto szereg praktycznych porad oraz otrzymała upominki.