Studenci Politechniki Koszalińskiej są częstymi gośćmi ciepłowni, dzięki czemu poznają specyfikę branży „od podszewki”. Pod koniec listopada została dla nich zorganizowana wizyta studyjna w kotłowni przy ulicy Słowiańskiej 8. Uczestniczyło w niej jedenaście osób – studenci piątego semestru kierunku Energetyka na wydziale Mechanicznym oraz ich opiekun, dr hab. inż. Marcin Kruzel.

Celem spotkania było zapoznanie studentów z profilem działalności MEC. Studenci obserwowali proces produkcyjny, począwszy od omówienia kwestii aktualnej dostępności opału oraz jego parametrów, w tym przede wszystkim wartości opałowej. W budynku ciepłowni poznali pracujące tam urządzenia, m.in. kocioł gazowy przebudowany z węglowego, omówili także z pracownikami MEC możliwość rozbudowy istniejących sieci ciepłowniczych oraz modernizacji ciepłowni. Poruszone zostały również kwestie regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Studenci zaznajomili się z pracą systemu sterowania kotłów zainstalowanego bezpośrednio przy komorach spalania, a także pompowni, dzięki której możliwy jest obieg wody w sieci ciepłowniczej. Tutaj studenci mieli okazję poznać zasady działania stacji uzdatniania wody. Na koniec mogli sprawdzić, jak działa system zautomatyzowanej obsługi kotłów oraz kontroli dostaw energii cieplnej.