Celem organizowanego już po raz trzeci konkursu „Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” jest promocja nowoczesnych, efektywnych, zielonych rozwiązań miejskich, służących poprawie jakości życia mieszkańców poprzez ochronę klimatu lub zwiększenie odporności miast na skutki zmian klimatu.  

Przebudowa jednego z kotłów z węglowego na gazowy została doceniona za innowacyjny charakter – była to druga, a pod względem zastosowanych rozwiązań technologicznych pierwsza, taka modernizacja w Polsce. Kocioł po przebudowie stał się na tyle wysoko wydajną jednostką, że przy odpowiednich warunkach pogodowych w pojedynkę może zapewnić dostawy ciepła dla całego miasta. To niesłychanie istotne w sytuacji szalejącego kryzysu paliwowego i wciąż możliwego braku węgla na rynku.  

Nie mniej ważne są korzyści ekologiczne. Kocioł gazowy nie emituje pyłów oraz innych zanieczyszczeń, spalanie gazu nie powoduje też powstawania odpadu, czyli żużla, z czym mamy do czynienia podczas spalania węgla. I najważniejsze – podczas spalania gazu jest emitowane prawie o połowę mniej dwutlenku węgla, odpowiedzialnego za efekt cieplarniany i zmiany klimatyczne.  

Nagrodę w imieniu samorządu koszalińskiego i Miejskiej Energetyki Cieplnej odebrał zastępca prezydenta Koszalina Wojciech Kasprzyk.

Laureaci konkursu

Wśród laureatów tegorocznej edycji konkursu znaleźli się:

  • w kategorii Rozwój i transformacja ciepła systemowego w miastach do 70 tys. mieszkańców: Mińsk Mazowiecki, Piekary Śląskie, Przemyśl
  • w kategorii Odbetonowanie przestrzeni miejskich w miastach do 70 tys. mieszkańców: Chęciny, Duszniki Zdrój, Otwock
  • w kategorii Rozwój i transformacja ciepła systemowego w miastach powyżej 70 tys. mieszkańców: Grudziądz, Koszalin, Nowy Sącz
  • w kategorii Odbetonowanie przestrzeni miejskich w miastach powyżej 70 tys. mieszkańców: Gdynia, Słupsk, Toruń.