Miejska Energetyka Cieplna współpracuje z koszalińską uczelnią od lat – absolwenci Politechniki Koszalińskiej stanowią trzon kadry technicznej i kierowniczej spółki. Studenci odbywają tu staże i praktyki, mogą też poznać od środka działanie firmy energetycznej. Wspólnie są organizowane sympozja i konferencje, jak choćby Forum Ciepłownicze. Dzięki takim działaniom firma przyciąga absolwentów PK, co jest nader istotne w sytuacji, gdy na rynku pracy brakuje fachowców.

 MEC i PK rozpoczęły teraz nowy etap współpracy. Spółka pomoże w stworzeniu nowoczesnego laboratorium finansowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych, w którym studenci będą mogli poznawać nowoczesne rozwiązania, stosowane we współczesnym obrocie finansowym w firmach i instytucjach. Dzięki niemu absolwenci będą jeszcze lepiej przygotowani do rozpoczęcia swoich karier zawodowych.

– W dzisiejszych czasach inżynier musi dysponować nie tylko wiedzą techniczną, ale i ekonomiczną. Musi bowiem przeprowadzać analizy, tworzyć bilanse, planować i kontrolować budżety. Laboratorium finansowe umożliwi zdobycie takiej wiedzy – mówił podczas inauguracji Robert Mania, prezes zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej.