Miejska Energetyka Cieplna, Politechnika Koszalińska oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Koszalinie przygotowały konferencję „Rozwój regionalny z klimatem”. W auli politechniki prelegenci omawiali szanse i zagrożenia, z jakimi w kontekście zmian klimatycznych i kryzysu energetycznego przyjdzie się nam wszystkim zmierzyć.

Wśród prelegentów byli m.in. Piotr Jedliński, prezydent Koszalina, Danuta Zawadzka, rektor Politechniki, Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MWSiA, Marek Subocz, szef Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Robert Mania, prezes MEC Koszalin, Agnieszka Jeziorska, prezes ENGIE EC Słupsk, Tomasz Uciński, szef Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie, burmistrzowie i wójtowie  z regionu oraz szefowie lokalnych samorządowych spółek.

Dyskutowano o wyzwaniach, związanych z nieuchronnym odchodzeniem od węgla i pozostałych paliw kopalnych, ale i o zagrożeniach, również ekonomicznych, jakie ten proces niesie ze sobą. Omówiono osiągnięcia i zamierzenia samorządów, a także trwające i przyszłe wielkie inwestycje infrastrukturalne, które mają być kolejnym bodźcem do dalszego rozwoju Koszalina i regionu.