19 stycznia br. umowę o dofinansowanie w formie dotacji projektu „Konwersja węglowych źródeł ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w Kotłowni K-1 w Kościerzynie” podpisali: wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski oraz burmistrz miasta Kościerzyna Michał Majewski. W uroczystości wzięli udział poseł na Sejm RP Aleksander Mrówczyński oraz w imieniu Dariusza Drelicha, doradca Wojewody Pomorskiego Ireneusz Szweda. Dotacja wyniesie ponad 6,7 mln zł. 

Zakres projektu dofinansowanego przez NFOŚiGW obejmuje instalację wysokosprawnych gazowych agregatów kogeneracyjnych, tj. trzy razy 1,2 MWe w K-1 oraz w obiekcie oczyszczalni ścieków i 0,999 MWe wraz z czterema absorpcyjnymi pompami ciepła oraz budową sieci ciepłowniczej łączącej agregat z ciepłem systemowym Kościerzyny. Realizacja projektów pozwoli na uzyskanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego (60 proc. ciepła z kogeneracji i OZE w cieple systemowym).  

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO obecnie wytwarza ciepło pochodzące w 95,6 proc. z węgla i w 4,4 proc. z biomasy. Gazowe jednostki kogeneracyjne mają zostać zrealizowane w dwóch etapach i w dwóch lokalizacjach do 2025 roku.

Etap I 2021–2023. Projekt 1.: Kotłownia K-1 (dwa agregaty o mocy 1,2 MWe) w ramach RFIL (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe” w NFOŚiGW w Warszawie.

Etap II 2024–2025. Projekt 2.: Oczyszczalnia ścieków (o mocy 0,999 MWe) i Kotłownia K-1 (o mocy 1,2 MWe) w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe” w NFOŚiGW w Warszawie.

Dzięki zrealizowaniu przedsięwzięcia zmniejszy się zużycie energii pierwotnej o prawie 23 proc. (o 91 294,35 GJ/rok) oraz emisja dwutlenku węgla o ponad 70 proc. (o 38 854,87 ton/rok). W całości zadanie będzie kosztować ok. 23,8 mln zł.

To już kolejne wsparcie finansowe dla tego projektu. W grudniu ub.r. przedsięwzięcie uzyskało z NFOŚiGW pożyczkę w wysokości ok. 12,6 mln zł, a także dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kościerzyna w kwocie 4,5 mln zł w ramach środków RFIL pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.