Oficjalne otwarcie kompleksu budynków, w skład którego oprócz dworca wchodzi jeszcze galeria handlowa Dekada, nastąpi pod koniec października br. Co dla ciepłowników najważniejsze – będzie to kolejny duży odbiorca ciepła systemowego dostarczanego przez MPEC-Konin Sp. z o.o.

Umowa przyłączeniowa została zawarta w październiku ub.r. i dotyczyła dwóch przyłączy, odrębnie dla dworca i centrum handlowego. Po uzyskaniu wszelkich zgód i pozwoleń oraz opracowaniu projektów technicznych, przystąpiono do wykonania sieci i przyłączy o łącznej długości blisko 250 m. W lutym br. były prowadzone prace na terenie inwestycji, później ciepłownicy kontynuowali je w pasach drogowych ulic dojazdowych. Roboty wymagały koordynacji i ścisłej współpracy z wykonawcą dworca z uwagi na duży jednocześnie zakres prac. Oba obiekty zadeklarowały moc zamówioną na poziomie ok. 700 kW.