Lekcje o cieple: strzał w dziesiątkę

W czerwcu 2022 roku zakończyła się pierwsza edycja edukacyjno-ekologicznego projektu „Lekcje Ciepła”. Wzięło w niej udział 617 uczniów klas trzecich z dziesięciu szkół podstawowych w Koninie. Okazało się, że rozpoczęcie tego projektu było strzałem w dziesiątkę – spotkał się z ogromnym zainteresowaniem zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Szkoły wzięły również udział w ogólnopolskim teście wiedzy o cieple i energii. Dla uczestników tego badania zostały ufundowane nagrody – albumy „Wielka Księga Ciepła”. Uczniowie z konińskich szkół zdobyli aż 180 albumów, co dało im trzecie miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej (a byli debiutantami w projekcie!). Uroczyste wręczenie książek laureatom, tj. Szkole Podstawowej nr 12, Szkole Podstawowej nr 6 i Szkole Podstawowej nr 15, odbyło się 13 grudnia ub.r.

W roku szkolnym 2022/2023 została uruchomiona druga edycja „Lekcji Ciepła”, rozszerzona o drugi poziom dla klas czwartych. Projekt honorowym patronatem objął prezydent Konina. Chęć udziału w lekcjach o ekologii i cieple zadeklarowało prawie 900 uczniów z dziewięciu szkół podstawowych. Do tych szkół trafiły plakaty informujące, że uczestniczą w „Lekcjach Ciepła”. Zajęcia cieszą się uznaniem uczniów, nauczycieli i rodziców, więc – jak podkreślają przedstawiciele MPEC-u – na pewno zagoszczą na dłużej w szkołach podstawowych w Koninie.

20 stopni: najlepsze dla nas i planety

Intensywne przygotowania do kampanii „20 stopni” rozpoczęły się w Koninie po wakacjach. W październiku ub.r. pojawiły się billboardy promujące kampanię, MPEC-Konin jako dostawca ciepła systemowego rozpoczął działania lokalne. Na spotkaniu z działem marketingu oraz Zarządem zostały przedstawione cel i założenia kampanii „20 stopni” oraz możliwości jej realizacji w mieście. Do wszystkich pracowników spółki rozesłano informacje o kampanii, z zachętą, by zmianę nawyków zacząć od siebie. Hasło kampanii – „oszczędność w każdym stopniu” – inspirowało do dzielenia się na firmowym Facebooku sposobami na ograniczenie zużycia ciepła.

MPEC podjął współpracę z władzami miasta oraz zarządcami budynków – m.in. wśród mieszkańców były dystrybuowane ulotki informujące o sposobach na zmniejszenie kosztów ogrzewania. W lokalnych mediach ukazywały się wywiady i artykuły, których celem było przekonanie mieszkańców, że zmieniając nawyki dotyczące ogrzewania, dbają nie tylko o swój portfel, ale także o swoje zdrowie i kondycję planety dla przyszłych pokoleń.

EkoPrzestrzeń dofinansowana

MPEC-Konin Sp. z o.o. stawia na edukację ekologiczną. Dzięki projektowi „Wielkopolskie ciepło przyjazne środowisku – modernizacja sali edukacji ekologicznej dla Wielkopolski Wschodniej”  spółka uzyskała dofinansowanie z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na modernizację sali EkoPrzestrzeń oraz zakup zestawów edukacyjnych na temat odnawialnych źródeł energii. 

W EkoPrzestrzeni są prowadzone wykłady i warsztaty dla dzieci i młodzieży, a także dla seniorów. Dotyczą one takich zagadnień, jak np. smog i jego wpływ na nasze zdrowie czy odnawialne źródła energii i jak można je wykorzystywać.