Miejski system ciepłowniczy jest aktualnie zasilany z bloku biomasowego w Elektrowni Konin (ZE PAK S.A.) oraz z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (MZGOK w Koninie Sp. z o.o.). Ciepłownia geotermalna będzie trzecim pod względem wielkości źródłem ciepła.

Budowa ciepłowni geotermalnej wpisuje się w projekt „Konin – zielone miasto energii”, stwarza też możliwość rekreacyjno-leczniczego zagospodarowania wyspy Pociejewo, gdzie ciepłownia będzie zlokalizowana.

Moc zainstalowana wynosić będzie 8,1 MWt, a planowana roczna produkcja energii cieplnej – blisko 159 tys. GJ.

W roku 2015 wykonano otwór badawczo-eksploatacyjny GT-1 o głębokości 2660 m. Temperatura wody wynosi powyżej 90℃, jest więc jedną z najwyższych w aktualnie zbadanych źródłach w Polsce.

Kontrakt z wykonawcą, UOS DRILLING jako lider konsorcjum oraz ENERGY SOLUTIONS – partner konsorcjum, opiewa na kwotę 58,5 mln złotych, wartość natomiast całego przedsięwzięcia to 60,6 mln  złotych. Spółka pozyskała z NFOŚiGW bezzwrotne dofinansowanie w wysokości ponad 24 mln zł oraz pożyczkę 15 mln zł. 

Prace rozpoczęły się od wykonania przyłącza wraz z jego włączeniem do przebudowywanej obecnie magistrali biegnącej wzdłuż Trasy Warszawskiej. W sierpnia br. rozpoczną się prace nad budową  żelbetowego zbiornika pomocniczego o pojemności około 2 tys. m sześc. oraz fundamentów ciepłowni. We wrześniu powstawać będzie zaplecze wiertnicze. Zgodnie z harmonogramem, wiercenie rozpocznie się w listopadzie i potrwa około czterech miesięcy. W ramach inwestycji wykonany zostanie kierunkowy odwiert zatłaczający GT-3 wraz z rurociągiem łączącym go z ciepłownią geotermalną. 

Wykonawca deklaruje zakończenie inwestycji z końcem 2022 roku.