W porozumieniu z Uzdrowiskiem Cieplice, będącym użytkownikiem odwiertu geotermalnego C-1 na terenie Jeleniej Góry–Cieplic, w 2023 roku spółka ECO Jelenia Góra z Grupy Kapitałowej ECO, zabudowała w obiekcie Uzdrowiska Cieplice przy ulicy Ściegiennego 2 węzeł geotermalny – miniciepłownię geotermalną o mocy 200 kW.

– Ideą pracy węzła geotermalnego jest zmiana parametrów wody sieciowej w wymienniku płytowym poprzez wykorzystanie temperatury wody geotermalnej, użytkowanej po jej schłodzeniu, do zabiegów leczniczych i w instalacji ciepłej wody – mówi Katarzyna Graboś, prezes zarządu ECO Jelenia Góra.

Parametry techniczne miniciepłowni geotermalnej

  • obliczeniowa moc węzła termalnego to 200 kW
  • strumień wody termalnej 6 m3/h
  • parametry obliczeniowe po stronie wody sieciowej: 70/75°C dla okresu zimowego, 46/70°C dla okresu letniego
  • parametry obliczeniowe po stronie wody geotermalnej: 80/75°C dla okresu zimowego 80/52°C dla okresu letniego, 80/60°C dla okresu przejściowego

Węzeł geotermalny pozwala na przetworzenie ciepła z wody geotermalnej o strumieniu 6 m3/h i temperaturze 80°C, na cele podgrzania nośnika ciepła w sieci ciepłowniczej o 5°C w okresie zimowym (70/75°C), a w okresie letnim – o 24°C (46/70°C).
Zasada działania węzła odzysku ciepła polega na podgrzewie powrotu wody sieciowej i skierowaniu go do sieci ciepłowniczej. Pomiar ciepła wprowadzonego do sieci ciepłowniczej odbywa się za pomocą ultradźwiękowego licznika ciepła, który jest podstawą do rozliczeń między Uzdrowiskiem Cieplice a ECO Jelenia Góra.

– Od października 2023 roku do końca lutego 2024 roku wprowadziliśmy do systemu ciepłowniczego blisko 700 GJ zielonej energii, a przewidywana ilość ciepła, możliwa do pozyskania z wody geotermalnej w miesiącach letnich, to ponad 100 GJ na miesiąc – podsumowuje prezes Katarzyna Graboś.

Ciepło pozyskiwane z wód geotermalnych za pomocą urządzeń węzła geotermalnego, służących do przetwarzania ciepła, jest nowym źródłem ciepła (OZE) zasilającym sieć ciepłowniczą ECO Jelenia Góra, a zamontowane w nim urządzenia zapewniają prawidłową i ciągłą współpracę z systemem ciepłowniczym spółki, w celu przesyłu i dystrybucji ciepła na potrzeby jej odbiorców. Spółka złożyła do Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o zmianę koncesji w tym zakresie.

Przedstawiciele ECO Jelenia Góra podkreślają, że istnieje możliwość rozbudowy węzła geotermalnego o wysokotemperaturową pompę ciepła, która umożliwi uzyskanie blisko 1,2 MW mocy cieplnej zielonej energii dla systemu ciepłowniczego w Jeleniej Górze.

– Projekt jest rozwojowy, kluczową sprawą pozostaje jednak finansowanie inwestycji w ozowe źródła ciepła jako istotnego kierunku transformacji całego sektora ciepłowniczego – podkreśla prezes Katarzyna Graboś i dodaje: – Spółka na pewno skorzysta z każdej możliwości pozyskania środków na ekologiczne inwestycje.

***

ECO Jelenia Góra wchodzi w skład Grupy Kapitałowej ECO (GK ECO). Właścicielem spółki w 100 proc. jest Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. GK ECO prowadzi działalność energetyczną na obszarze dziesięciu województw, dostarczając energię dla ponad pół miliona Polaków. W GK ECO skupionych jest dziewięć spółek, z czego siedem świadczy kompleksowe usługi energetyczne, zarządzając 26 systemami ciepłowniczymi, a dwie spółki prowadzą działalność pomocniczą na rzecz GK ECO.  Podstawowym przedmiotem działalności spółek GK ECO jest wytwarzanie, przesył, dystrybucja i sprzedaż energii cieplnej oraz elektrycznej.