W 2018 roku ECO Kogeneracja pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na budowę kolejnych układów kogeneracyjnych. Jednym z nich jest ten, który powstał w Jeleniej Górze. Rozwój układów kogeneracyjnych w dużym stopniu przyczynia się do poprawy jakości powietrza, ponieważ w jednym ekologicznym źródle produkowana jest zarówno energia cieplna, jak i elektryczna.

– Układ w Jeleniej Górze ma moc 7,5 MW ciepła oraz 8,0 MW energii elektrycznej – mówi Krzysztof Diduch, prezes zarządu ECO Kogeneracja. – Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Introl-Energomontaż i Ferox Energy Systems. Ekologiczna energia z nowego źródła zasili system ciepłowniczy Jeleniej Góry.

Koszt inwestycji przekroczył 36 mln zł, ale niemal 50 proc. finansowania stanowi dotacja z NFOŚiGW.

Osiągnięcie efektu ekologicznego poprzez budowę źródeł wysokosprawnej kogeneracji to również główne założenie wsparcia finansowego udzielanego przez NFOŚiGW na tego typu inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

– Zastosowanie nowego układu kogeneracyjnego pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery, w tym m.in. pyłów emitowanych z węglowych kotłowni systemowych o około 20 proc. w okresie zimowym i aż do 100 proc. w okresie letnim, co oznacza wyłączenie elektrociepłowni opalanej miałem węgla kamiennego w okresie letnim – wyjaśnia Katarzyna Graboś, prezes zarządu ECO Jelenia Góra.

Już w 2018 roku jeleniogórski system ciepłowniczy zasiliły dwa nowe kotły wodne o mocy 13,04 MW każdy. Nowe kotły zostały wybudowane w technologii ścian szczelnych i spełniają normy środowiskowe, które będą obowiązywały dopiero od 2024 roku. W 2017 roku ECO oddało do użytku nowoczesną kotłownię gazową przy zakładach JELFA, która zastąpiła parową kotłownię opalaną miałem węglowym.

Równocześnie trwają zaawansowane rozmowy z zarządem Uzdrowiska Cieplice oraz Term Cieplickich, których celem jest pozyskanie energii z naturalnych zasobów geotermalnych i zagospodarowanie jej w jeleniogórskim systemie ciepłowniczym.

– Jednym z głównych celów prac rekonfiguracyjnych, prowadzonych w całej Grupie Kapitałowej ECO na terenie dziesięciu województw, jest ograniczanie wpływu procesu produkcji ciepła na środowisko naturalne i poprawa jakości powietrza w ogrzewanych przez ECO miastachpodkreśla Mirosław Romanowicz, członek zarządu ds. operacyjnych ECO.

Działania inwestycyjne Grupy Kapitałowej ECO prowadzą do poprawy bezpieczeństwa dostaw ciepła, a przede wszystkim do uzyskania wymiernych efektów ekologicznych.