Działająca na terenie Jasła Veolia Wschód z Grupy Veolia term zakończyła wymianę oświetlenia w zajmującym się przetwórstwem tworzyw sztucznych zakładzie produkcyjnym Gamrat S.A. To pierwsze w Veolii term tego typu przedsięwzięcie u klienta przemysłowego.

W ramach projektu zmodernizowano oświetlenie w technologii LED w halach i na zewnątrz zakładu, co pozwoli na zmniejszenie zużycia energii na oświetlenie aż o 61 proc. w ciągu roku. Działania zrealizowano w okresie międzyświątecznym, gdy obciążenie produkcyjne w Gamrat S.A. było mniejsze.  

Ponadto, dzięki przeprowadzonej przez Veolię Wschód modernizacji, Gamrat S.A. uzyska przychód z pozyskania Białych Certyfikatów.  

– Naszym strategicznym celem jest poprawa efektywności energetycznej. Działania strategiczne w tym obszarze prowadzimy w naszych ciepłowniach, ale również chętnie podejmujemy się takich wyzwań u klientów. Najlepszym przykładem może być korzystna dla obu stron współpraca z firmą Gamrat S.A. Nasz partner otrzymał rozwiązanie dostosowane do swoich energetycznych potrzeb – mówi Janusz Lewicki, prezes Veolii Wschód.

Veolia jest gotowa do realizacji podobnych projektów również u innych partnerów biznesowych.

– Wierzymy, że owocna współpraca przy tym przedsięwzięciu przyczyni się do skutecznej realizacji kolejnych projektów z obszaru efektywności energetycznej w Gamrat S.A. oraz pozwoli na wprowadzenie nowej, sprawdzonej usługi do portfela Veolii term w kolejnych lokalizacjach – podkreśla Rafał Kapica, dyrektor ds. rozwoju w Veolii term.

***

Grupa Veolia dąży do tego, by stać się wzorcową firmą w obszarze transformacji ekologicznej w Polsce. Od 25 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu na terenie całego kraju. Opierając się na wiedzy i doświadczeniu, oferuje innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb klientów. Inwestując w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, a także rozwijając działalność w zakresie efektywnego zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej, zapewnia najwyższą jakość usług. Wpisując się w model gospodarki o obiegu zamkniętym, tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.

Veolia term, poprzez swoje spółki zależne, jest dostawcą ciepła systemowego dla klientów w 60 miastach w Polsce. Realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju Grupy Veolia w Polsce, tworzy i wdraża rozwiązania efektywne energetycznie i optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych.

Grupę Veolia term tworzy 6 spółek: Veolia Północ, Veolia Szczytno, Veolia Wschód, Veolia Południe, Veolia Zachód oraz Veolia term. Jest właścicielem 63 ciepłowni, 2 elektrociepłowni i 4 silników kogeneracyjnych. Dostarcza efektywne rozwiązania energetyczne dla budynków użyteczności publicznej, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, obiektów przemysłowych, biurowców, centrów handlowych oraz klientów indywidualnych. 

Gamrat S.A. zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych i od dekad wyznacza standardy na rynku producentów materiałów budowlanych na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego i użyteczności publicznej. Jako producent materiałów budowlanych z wieloletnim doświadczeniem, spółka  inwestuje w nowe technologie oraz nieustanne dąży do podwyższania standardów jakości.