Spółka OPEC-System Sp. z o.o., wchodząca w skład Grupy OPEC, dystrybutor ciepła na terenie Grudziądza, rozwija się w sposób zgodny z kierunkami strategii miasta. Realizując modernizację miejskiej sieci ciepłowniczej na obszarze pięciu osiedli: Kopernika, Strzemięcin, Lotnisko, Kawalerii Polskiej oraz Mniszek, do końca 2020 roku firma wybuduje 89 indywidualnych węzłów cieplnych oraz zmodernizuje 140 już istniejących. Wskutek realizowanych inwestycji o łącznej wartości ponad 74 mln złotych spółka zmniejszy zużycie energii pierwotnej o 571 tys. GJ/rok i zredukuje emisję dwutlenku węgla o 6.,6 tys. Mg/rok i ograniczy emisję pyłów o 4 Mg/rok.