Grupa OPEC-SYSTEM jesienią br. zakończyła dwie duże inwestycje modernizacji i przebudowy systemu ciepłowniczego dofinansowane z Funduszu Spójności UE,  z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

W ramach zadania „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu” przeprowadzono modernizację systemu ciepłowniczego w obrębie osiedli mieszkaniowych: Kopernika, Strzemięcin i Mniszek. W sumie zmodernizowano ponad 10 km sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz wybudowano 114 indywidualnych węzłów cieplnych.

Wartość inwestycji wyniosła ponad 24 mln zł, z czego ok. 72 proc. to środki z Unii Europejskiej.

Zakończyła się też inwestycja „Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu” na osiedlach Lotnisko i Kawalerii Polskiej. Łącznie wybudowano 115 indywidualnych węzłów cieplnych oraz zmodernizowano ponad 14,6 km sieci i przyłączy ciepłowniczych. Całkowity koszt projektu to prawie 51 mln zł, unijne dofinansowanie wyniosło ponad 65 proc.