Izolacja termiczna sieci jest w bardzo złym stanie technicznym, co powoduje liczne awarie i wysokie straty ciepła. Współcześnie stosowane do budowy sieci ciepłowniczych rury preizolowane są systemami zespolonymi składającymi się z rury stalowej wewnętrznej, pianki izolacyjnej oraz płaszcza ochronnego zewnętrznego. Dodatkowo wyposażone są w impulsowy system alarmowy, który wykrywa stany przedawaryjne podczas eksploatacji sieci. Stosowanie rur preizolowanych przyczynia się do obniżenia strat przesyłowych, zwiększając niezawodność pracy sieci.

Prace przy wymianie sieci i przyłączy na osiedlu Kawalerii Polskiej prowadzone są w ramach realizacji inwestycji „Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”. Dodatkowo wymienionych zostanie 27 węzłów cieplnych. Nowe węzły mają w pełni zautomatyzowany system sterowania temperaturą centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Ich montaż nie będzie wymagał zmian w instalacjach odbiorczych wewnątrz budynków. Prace zakończą się 31 października 2020 roku.

Inwestycja w Mniszku jest ostatnim z trzech etapów modernizacji infrastruktury ciepłowniczej w ramach projektu „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”, który spółka OPEC-SYSTEM zainicjowała z końcem 2017 roku. Poprzednie dwa zadania dotyczyły wymiany sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na osiedlach Kopernika oraz Strzemięcin. Źródłem dotacji jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.