Elektrociepłownia Łąkowa w Grudziądzu, należąca do jednej ze spółek Grupy OPEC, od lat realizuje politykę ekologiczną. Do najważniejszych działań wspierających ochronę środowiska należą: kogeneracja, wykorzystywanie biomasy pochodzenia „agro” przy produkcji ciepła i energii elektrycznej i spalanie wysokoenergetycznego węgla o niskiej zawartości siarki i popiołu. Budowa instalacji oczyszczania spalin zredukuje roczną emisję pyłu o 94 proc. i roczne ograniczenie emisji gazów: dwutlenku siarki o 48 proc. i tlenków azotu o 25 proc.