Klaster Energii stanowi platformę współpracy podmiotów samorządowych i gospodarczych, jednostek naukowych i organizacji społecznych w zakresie wytwarzania, magazynowania, równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji i/lub obrotu energią elektryczną, cieplną oraz paliwami.

Gnieźnieński Klaster Energii tworzą:

  • Miasto Gniezno,
  • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o.,
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Gnieźnie Sp. z o.o.,
  • URBIS Sp. z o.o.,
  • Stolica eXperymentu Sp. z o.o.,
  • Gnieźnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Głównym założeniem Klastra Energii jest dążenie – na obszarze jego działalności – do ciągłej poprawy wewnętrznego bilansowania energetycznego, zarówno w zakresie energii elektrycznej, jak i ciepła.

Energia ma pochodzić z dostępnych lokalnie paliw, m.in. z biogazu, biomasy,  ze ścieków i RDF, a także ze źródeł geotermalnych.

Celem Gnieźnieńskiego Klastra Energii jest m.in.:

· Poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego,

· Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń środowiska naturalnego,

· Zapewnienie stabilności zasilania w energię elektryczną,

· Poprawa efektywności energetycznej,

· Racjonalizacja wykorzystania występujących lokalnie zasobów energetycznych.

 Koordynatorem Gnieźnieńskiego Klastra Energii jest PEC w Gnieźnie Sp. z o.o.

 – Podpisujemy porozumienie spółek miejskich w celu utworzenia klastra energetycznego. Docelowo będziemy zapraszać więcej podmiotów, aby zmierzać do wspólnej produkcji, magazynowania i dystrybucji zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła – tłumaczył prezydent Gniezna, Tomasz Budasz. I dodał: – Liderem przedsięwzięcia będzie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, z racji tego, że są wytwórcami tego ciepła i zasilają ponad połowę tego miasta.