Wyposażona w nowoczesne i w pełni zautomatyzowane węzły technologiczne oczyszczalnia zapewni najwyższy poziom oczyszczenia ścieków przemysłowych. Inwestycja została zaprezentowana 21 marca br. w siedzibie gliwickiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

5

m sześc./h

to wydajność zmodernizowanej oczyszczalni

Nowa instalacja powstała dzięki modernizacji oczyszczalni ścieków przemysłowych, działającej na terenie PEC. Prace rozpoczęto w 2020 roku – z uwagi na przestarzałą i o niskiej wydajności technologię stosowaną w dotychczasowej oczyszczalni istniało ryzyko nieosiągnięcia w przyszłości zakładanych prawnie norm oczyszczenia ścieków.

Jak podaje PEC-Gliwice, obecnie wydajność zmodernizowanej oczyszczalni, czyli ilość oczyszczonych ścieków w stosunku do ilości ścieków wprowadzanych do oczyszczalni, kształtuje się na poziomie 5 m sześc./h. To jedna z najwyższych możliwych wartości. Została ona udokumentowana podczas trwających od grudnia ub.r. testów rozruchowych. 

– To niezwykle istotna instalacja z punktu widzenia redukowania wpływu produkcji ciepła na lokalne środowisko naturalne. Oczekiwania środowiskowe wobec dostawców ciepła systemowego stale rosną i z dumą mogę powiedzieć, że my je z wysokimi ambicjami spełniamy. Oddanie do użytku nowoczesnej instalacji wpisuje się w nasze cele zrównoważonego rozwoju, które w tym przypadku dotyczą dbałości firmy o środowisko wodne – podkreśla Krzysztof Szaliński, prezes PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Zmodernizowana oczyszczalnia została wyposażona we w pełni zautomatyzowane węzły technologiczne, takie jak: węzły usuwania metali ciężkich, siarczanów, rekarbonizacji ścieków oraz filtracji końcowej. Dodatkowo podczas oczyszczania ścieków zastosowano szereg punktów oczyszczania i bezpiecznej utylizacji odpadów powstających w trakcie tego procesu. Wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwoli działać oczyszczalni w sposób całkowicie bezpieczny i spełniający najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe.

– Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej to jedna z najważniejszych spółek komunalnych naszego miasta, która jako jedna z nielicznych w skali kraju zarówno produkuje, jak i dystrybuuje ciepło, dostarczając je około 125 tys. mieszkańcom Gliwic. Tym działaniom towarzyszy wysoka dbałość o stan środowiska, która znalazła urzeczywistnienie także w projekcie instalacji zmodernizowanej oczyszczalni ścieków przemysłowych, służącej przetwarzaniu nadmiaru wody przemysłowej uzyskiwanej w procesach technologicznych PEC-Gliwice – mówił podczas otwarcia Adam Neumann, Prezydent Gliwic. – Jest ona jednocześnie elementem nowej, bardzo ważnej dla miasta inwestycji, nazywanej Parkiem Zielonej Energii. Będzie on jednym z najnowocześniejszych w skali kraju ośrodków pozyskiwania energii z odpadów komunalnych.

Budowę Parku Zielonej Energii zaplanowano na najbliższe lata, a zmodernizowana oczyszczalnia ścieków przemysłowych jest pierwszą działającą instalacją, jaka również będzie mogła obsłużyć PZE.