Ekologiczna i nowoczesna inwestycja spełnia restrykcyjne polskie i europejskie przepisy środowiskowe. Umożliwi ona pełne odzyskanie termiczne energii z odpadów komunalnych, ograniczenie zużycia węgla, obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz stabilizację cen ciepła. 

Park Zielonej Energii (PZE) będzie zlokalizowany na terenie należącym do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gliwice przy ul. Królewskiej Tamy 135, gdzie obecnie znajduje się ciepłownia. PEC Gliwice przygotowuje projekt oraz odpowiada za budowę i eksploatację PZE.   

Do wykorzystania w wielopaliwowym kotle parowym będą przeznaczone tylko te odpady resztkowe, których nie da się już odzyskać poprzez segregację i recykling.

– Ilość produkowanych odpadów w naszym mieście wzrasta z roku na rok. Sporej ich części, np. odpadów wielkogabarytowych nie można odzyskać, są przeznaczone do utylizacji. W naszym obiekcie posłużą one jako paliwo, które wykorzystamy do produkcji ciepła i energii elektrycznej dla gliwiczan – podkreśla Krzysztof Szaliński, dyrektor ds. technicznych PEC Gliwice. – Po zakończeniu budowy instalacji ilość wyprodukowanego ciepła będzie w stanie zaspokoić potrzeby niemal 47 tys. gospodarstw domowych.

Łączny koszt inwestycji to około 289 mln złotych. Zostanie sfinansowany ze środków własnych PEC Gliwice, funduszy NFOŚiGW, a także funduszy unijnych.

PEC Gliwice planuje rozpoczęcie budowy Parku Zielonej Energii w 2023 roku, a termin oddania instalacji do użytku to koniec 2026 roku lub początek 2027 roku.