Działalność klastra zainaugurowało porozumienie między samorządem Gliwic a sześcioma komunalnymi spółkami: Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Gliwice, Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, Przedsiębiorstwem Zagospodarowania Odpadów, Śląską Siecią Metropolitalną i Śląskim Centrum Logistyki.

Członkiem-założycielem klastra o statusie lidera jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, funkcję koordynatora zaś objęła spółka Smart EPC, która świadczy usługi zarządzania energią, wyspecjalizowana także w zakresie instalacji fotowoltaicznych, kogeneracyjnych czy biogazowni rolniczych.

– Potrzeba dekarbonizacji naszej gospodarki, rosnące ceny energii i idąca za tym chęć produkowania jej lokalnie w oparciu o rozproszone, odnawialne źródła skłoniły nas do tego, żeby skoordynować swoje wysiłki i połączyć możliwości, jakimi dysponują rozwinięte gospodarczo Gliwice. Wspólnie będziemy zmierzać w kierunku miasta samowystarczalnego energetycznie – mówił podczas inauguracji klastra prezydent Gliwic Adam Neumann. I dodał: – Zawiązanie Klastra Energii to odpowiedź na wyzwanie naszych czasów.

Klaster Energii rozpocznie działanie od analizy potrzeb i potencjału produkcyjnego założycieli., np. możliwości inwestycji w farmy fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe czy biogazownie, magazynowania energii i przyznawania koncesji energetycznych.