Na odgałęzieniu sieci cieplnej DN 300 w kierunku Łabęd na przewodzie zasilającym zabudowano pompę obiegową, której zadaniem jest podnoszenie ciśnienia dyspozycyjnego w najdalszym punkcie odbiorczym ciepła w dzielnicy Łabędy. W źródle ciepła możliwe będzie wtedy zmniejszenie ciśnienia dyspozycyjnego o wysokość podnoszenia pompy zamontowanej w przepompowni. 

Podstawowa korzyść z inwestycji to oszczędność energii elektrycznej dla stosowanych pomp w źródle. Przepływ wody sieciowej wysyłanej z ciepłowni pozostanie na tym samym poziomie, natomiast wysokość podnoszenia pomp sieciowych i wynikające stąd ciśnienie dyspozycyjne – zmniejszy się. Oczekiwana oszczędność energii elektrycznej szacowana jest na 425 MWh w ciągu roku.

Inwestycja została zrealizowana przez firmę zewnętrzną w zakresie układu technologicznego i automatyki – na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej we współpracy z działami technicznymi PEC-Gliwice. 

Realizacja inwestycji została zgłoszona do Urzędu Regulacji Energetyki w celu pozyskania świadectw pochodzenia Białych Certyfikatów. Przepompownia przyczyni się do utrzymywania parametrów nośnika ciepła na właściwym poziomie, a w efekcie do optymalizacji kosztów dystrybucji energii na terenie miasta Gliwice.