Od 1998 r. PEC-Gliwice Sp. z o.o. wdraża inwestycje proekologiczne na rzecz Czystszej Produkcji. To strategia ochrony środowiska polegająca na ciągłym i zintegrowanym, zapobiegawczym działaniu w odniesieniu do procesów, produktów i usług, którego celem jest zwiększenie efektywności produkcji i usług oraz redukcji ryzyka dla ludzi i środowiska przyrodniczego. 

2 grudnia br. PEC-Gliwice zostało uhonorowane kolejnym Świadectwem Czystszej Produkcji (CP) za działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska w 2021 roku. Ponadto – po zweryfikowaniu funkcjonującego w przedsiębiorstwie Systemu Zarządzania Środowiskowego bazującego na zapobiegawczej strategii Czystszej Produkcji – Kapituła Polskiego rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości przedłużyła wpis PEC-Gliwice Sp. z o.o. w Rejestrze CP.