PEC Ciechanów cały czas realizuje zadania w ramach działania 1.6 NFOŚiGW. Co nowego się dzieje na placach budowy? Oto krótki raport z postępów prac.

Elektrociepłownia biomasowa:

•       trwają prace związane z murowaniem ścian, wykonaniem przegród żelbetonowych oraz montażem elektrofiltra;

•       zakończył się już pierwszy etap budowy ruchomej podłogi.

Kogeneracja Tysiąclecia:

•       zakończył się etap budowy nawierzchni i ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu;

•       zakończyły się prace związane z przyłączami: elektroenergetycznym, światłowodowym i ciepłowniczym;

•       trwa przyłączanie do kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej oraz w obrębie instalacji spalinowej agregatu;

•       prowadzone są prace związane z instalacją elektryczną i AKPiA wewnątrz kontenera i stacji transformatorowej.

Kogeneracja MOSiR:

•       31 maja dokonano rozruchu instalacji, w wyniku którego osiągnięto moc nominalną 999 kWe.