Zajęcia w tym roku szkolnym odbywały się głównie w klasach pierwszych. Były prowadzone dwuetapowo: w pierwszej części – na podstawie przygotowanych zdjęć, filmów czy prezentacji multimedialnej oraz dyskusji z przedstawicielem PEC w Ciechanowie – dzieci dowiadywały się, czym jest ciepło, w jaki sposób dociera ono do mieszkań, następnie uczniowie słuchali bajki o „Czerwonym Kapturku w mieście przyszłości”. W ramach zajęć dzieci poznawały też zasady niemarnowania ciepła oraz dowiadywały się, czym jest smog i jak możemy przeciwdziałać temu zjawisku.

Podsumowaniem programu będzie, jak co roku, konkurs plastyczny. Uczniowie z Ciechanowa będą mieli za zadanie przedstawić za pomocą dowolnej formy graficznej wybraną przez siebie postać z bajki o Czerwonym Kapturku. Nagrodą w konkursie jest np. zamieszczenie zwycięskich prac w kalendarzu firmowym PEC na rok 2023 oraz zwiedzanie ciepłowni.  

Na „Lekcje Ciepła”, z tłumaczeniem na język ukraiński, zostały zaproszone również dzieci z Ukrainy – 12 kwietnia br. do ciechanowskiego Parku Nauki TORUS. Zajęcia zaczęły się od bajki „Czerwony Kapturek w mieście przyszłości”, z której dzieci dowiedziały się podstawowych informacji na temat powstawania ciepła oraz sposobów jego niemarnowania, a także czym jest smog. Następnie uczniowie wzięli udział w pokazie doświadczeń chemicznych o tematyce „ciepło, smog”.