Elektrociepłownia Ciechanów poinformowała, że zostały zakończone prace związane z realizacją projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. w celu ograniczenia strat przesyłu i dystrybucji ciepła”.

Celem projektu były: poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła poprzez modernizację wybranych odcinków sieci ciepłowniczej, wymianę i budowę nowych kompaktowych węzłów cieplnych, a także zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, redukcja zanieczyszczeń do atmosfery, w tym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Całkowita wartość projektu wynosi 12 930 500 zł, w tym dotacja z NFOŚiGW to 8 510 268 zł, a pożyczka z NFOŚiGW – 1 501 812 zł.

Władze ciechanowskiej spółki zapowiadają kolejne inwestycje. Mowa o budowie drugiego kotła na biomasę o mocy nominalnej ok. 9,3 Mwt, który zastąpi eksploatowane jeszcze w sezonie zimowym kotły węglowe. Inwestycja jest na etapie procedury przetargowej. Plany na ten rok obejmują także m.in. budowę farmy fotowoltaicznej na potrzeby pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną z OZE Ciechanowskiego Klastra Energii. 

– Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie projektu  „Digitalizacja sieci ciepłowniczej”. Zmieniamy się dla mieszkańców Ciechanowa w nowoczesne i ekologiczne przedsiębiorstwo – podsumowuje na łamach portalu Ciechanówinaczej.pl prezes zarządu Elektrociepłowni Ciechanów, Małgorzata Niestępska.

Po zrealizowanych w 2023 roku inwestycjach, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie rozpoczęło produkcję energii cieplnej i elektrycznej z OZE. W związku z poszerzeniem działalności, miejska spółka się przekształciła i zmieniła nazwę na Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o. 

Nowo wybudowane źródła energii wykorzystujące OZE zastępują spalanie węgla. Zmniejszy to obciążenia związane z kupowaniem praw do emisji dwutlenku węgla.