Projekt wsparł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa na dofinansowanie inwestycji została zawarta 9 września br. w Katowicach przez prezesa zarządu Węglokoks Energia NSE sp. z o.o. Bogdana Gorgola oraz wiceprezesa zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego. W uroczystości uczestniczył także zarząd spółki Węglokoks Energia na czele z prezesem Jackiem Boroniem. 

Nowy kocioł na biomasę o mocy 7MW oraz magazyny biomasy powstaną w ZC Czeczott, który zasila sieć ciepłowniczą w Woli. W kotle będzie spalana zrębka drzewna oraz biomasa pochodzenia leśnego. 

– Biomasą zastępujemy węgiel, co będzie miało istotny wpływ na środowisko: obniżona zostanie emisja dwutlenku węgla czy dwutlenku siarki. Dodatkowo, nie będziemy musieli nabywać uprawnień do emisji dwutlenku węgla – podkreślał prezes Gorgol. – Tę inwestycję możemy uznać za początek, myślimy o kolejnych w naszych pozostałych zakładach, których w sumie mamy pięć. 

Zabudowa w istniejącym budynku pozwoli także na ograniczanie kosztów inwestycji oraz umożliwi wykorzystanie istniejącej infrastruktury. Powstanie tej nowej jednostki umożliwi wycofanie z eksploatacji jednego z istniejących kotłów węglowych – zakład w Woli będzie zużywał o ponad 5 tys. t węgla mniej w roku. Rozpoczęcie eksploatacji jest planowane na trzeci kwartał 2023 roku.   

– Dzięki nowym inwestycjom w ZC Czeczott emisja dwutlenku węgla zostanie zmniejszono o około 10 tys. t dwutlenku węgla w skali roku. Cały system ciepłowniczy w Woli będzie miał status efektywnego systemu. To pozwoli na ubieganie się o wsparcie inwestycyjne ze środków unijnych – wskazuje wiceprezes zarządu ds. Rozwoju Mirosław Gibas.

Przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 13,5 mln zł netto, w tym dofinansowanie z NFOŚiGW 7 mln zł netto. 

– To kolejna inwestycja w zieloną energię i w transformację energetyczną, a w tym przypadku w transformację ciepłownictwa. Musimy przechodzić na zieloną energię. To wynika z przepisów, ale także z naszych chęci – ocenił wiceprezes Artur Michalski.