Oficjalne podsumowanie projektu edukacyjno-ekologicznego „e-Lekcje Ciepła” nastąpiło w mikołajki, 6 grudnia br. Uroczystość odbyła się w szkole podstawowej, która w roku szkolnym 2021/2022 wzięła udział w projekcie edukacyjno-ekologicznym „e-Lekcje Ciepła” oraz wypełniła ankiety w ogólnopolskim konkursie wiedzy o cieple i energii. Uczniowie dowiedzieli się, jak mądrze korzystać z ciepła, dlaczego ciepło systemowe zapobiega powstawaniu niskiej emisji i smogu oraz jak dbać o jakość powietrza w mieście. 

Prezydent miasta Bełchatów Mariola Czechowska wraz z prezesem PEC Bełchatów Grzegorzem Zegarkiem wręczyli uczniom edukacyjne albumy „Wielka Księga Ciepła” – nagrody w konkursie, w którym bełchatowska szkoła wygrała niemal 400 albumów!

– Bardzo się cieszę, że projekt, który wspólnie z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej rozpoczęliśmy kilka lat temu, przyniósł takie rezultaty. Zaczynaliśmy od zajęć stacjonarnych, potem uczniowie przeszli na zajęcia w trybie online. Jak się dziś okazało, wiedza uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie zwyciężyła. Cieszę się, że nasze placówki kładą duży nacisk na edukację ekologiczną i naukę dbania o środowisko – mówiła prezydent Mariola Czechowska.

Zwycięska Ósemka może oficjalnie używać tytułu „Szkoła pełna ciepła”, który, jak podkreślała dyrektor placówki, w pełni oddaje zaangażowanie placówki w edukację i kształtowanie proekologicznych postaw.

– Jesteśmy szkołą pełną ciepła i dosłownie, i w przenośni. Bo w naszej szkole jest oczywiście ciepło, ale przede wszystkim panuje u nas ciepła i przyjazna atmosfera – stwierdziła dyrektor SP nr 8 Maria Łazuga. – Ekologia i wszystko, co z nią związane, są dla nas bardzo ważne. E-lekcje realizowaliśmy w ramach naszego jesiennego Ekologicznego Tygodnia. I dodała: – Zależy nam, aby uczniowie już od najmłodszych lat uczyli się, jak dbać o naszą planetę, a co za tym idzie, także o nasze zdrowie i przyszłość.