Tag: certyfikacja systemów ciepłowniczych

Ciepło z certyfikatem

Co nam nie pozwala odetchnąć pełną piersią? To niska emisja, czyli uwalnianie szkodliwych gazów, a zwłaszcza pyłów i rakotwórczych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z kominów na niskiej wysokości, poniżej 30 m (zazwyczaj ok. 10 m). W ograniczeniu niskiej emisji w mieście w dużym stopniu pomaga ciepło systemowe, którego wytwarzanie i dystrybucja nie przyczyniają się do wzrostu stężenia szkodliwych substancji w strefie przebywania i zamieszkania ludzi.