Rządowa porównywarka cen wytwarzania ciepła

30-01-2023

Niektóre przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła mają obowiązek podawania informacji na temat średnich cen wytwarzania ciepła. Sprawdź, czy Twoja firma musi się zarejestrować na Cieplo.gov.pl.

Rządowy portal www.cieplo.gov.pl działa od września 2022 roku. Zaczął od prezentowania klientom indywidualnym cen węgla, oferowanego przez wiarygodnych przedsiębiorców wpisanych na listę Pośredniczących Podmiotów Węglowych – zbierał ustandaryzowane informacje o punktach sprzedaży węgla, sortymencie, cenie oraz pochodzeniu. Łączył konsumentów i sprzedawców, ułatwiając zakup surowca.   

W listopadzie 2022 roku w sekcji Dostawcy pojawiła się zakładka Ciepłownie. Jest ona przeznaczona dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, która nie wymaga uzyskania koncesji lub zwolnionych z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Po zarejestrowaniu się na stronie przedsiębiorstwo energetyczne otrzymuje konto – wprowadza do bazy informacje o cenach lub stawkach opłat za ciepło, w tym średnich cenach wytwarzania ciepła oraz średnich cenach wytwarzania ciepła z rekompensatą. Obowiązek ten wynika z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967, z późn. zm.). Dane mogą/powinny być na bieżąco aktualizowane.

Na koniec stycznia br. było zarejestrowanych 296 ciepłowni z całej Polski. Dzięki porównywarce pracownicy samorządowi mają możliwość sprawdzenia średnich cen wytwarzania ciepła w poszczególnych ciepłowniach. Mogą przeszukiwać bazę według województwa, powiatu czy rodzaju paliwa.

Sprawdź, czy Twoja firma jest objęta obowiązkiem zarejestrowania się w portalu Cieplo.gov.pl.

Nowe czyste źródło niewyczerpanej energii

28-12-2022

Po raz pierwszy naukowcom udało się pozyskać z reakcji syntezy jądrowej więcej energii, niż w nią włożono. To przełom na drodze do nowego, zielonego źródła energii na Ziemi.

Fuzja jądrowa: zielona przyszłość energetyki. Fot.: Lawrence Livermore National Laboratory.

Ministerstwo energii USA ogłosiło w połowie grudnia br. wielki przełom naukowy w badaniach nad pozyskiwaniem energii z fuzji jądrowej. Po raz pierwszy naukowcom udało się pozyskać z reakcji więcej energii, niż w nią włożono. To pierwszy krok na drodze do nowego, zielonego źródła energii na Ziemi.

Czytaj dalej