Rynek

W perspektywie najbliższych lat znacznie zwiększy się produkcja tzw. zielonej energii, czyli najbardziej przyjaznej środowisku. Zapewnią to inwestycje w kolektory słoneczne, magazyny ciepła, rozwój energii z wód geotermalnych, a także uzupełniająco z wiatru i biomasy.

Wraca model szkolnictwa zawodowego

Spadające bezrobocie cieszy – to oznaka ożywienia gospodarki i wzrost zapotrzebowania na prawdziwych fachowców, których na rynku brakuje. Powodem jest zapaść szkolnictwa zawodowego. Ale są rzeczywiste oznaki zmiany tego trendu i zwiastuny ponownej reaktywacji techników i zawodówek.

PONE czyli pomysł na lepsze powietrze

Program Ograniczania Niskiej Emisji, w skrócie PONE, ułatwia samorządom wprowadzanie działań zmniejszających ilość substancji szkodliwych na ich obszarze, a mieszkańcom daje szansę na niższe koszty inwestycji.