Biznes z odpowiedzialnością w parze

15-06-2020

Firmy realizujące dostawy ciepła systemowego mają wpisaną w misję społeczną odpowiedzialność biznesową. Dbają o ekologię i wspierają lokalne inicjatywy społeczne, albo wręcz same je kreują.

„SpoKREWnieni służbą” to ogólnopolska akcja zbiórki krwi organizowana w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Kiedy pod koniec XIX w. rodził się nowy, agresywny kapitalizm i powstawały imperia przemysłowe (zwłaszcza w Ameryce), ich właściciele myśleli głównie o tym, jak osiągnąć największy zysk przy możliwie najmniejszych kosztach. Nie szanowali pracowników, unikali podatków, pojęcie ochrony środowiska praktycznie nie istniało. Z czasem sytuacja zaczęła się zmieniać. W dużej mierze pod naciskiem państw, które wprowadzały ograniczenia i narzucały konkretne rozwiązania przedsiębiorcom, ale także pod naciskiem związków zawodowych i grup społecznych. Wreszcie same firmy zaczęły traktować społeczną odpowiedzialność jako element, który uwiarygodnia je na rynku oraz w najbliższym otoczeniu.

Duże korporacje wpisują w swoją misję dobre funkcjonowanie w lokalnej społeczności, etykę prowadzenia biznesu, dialog i współpracę zarówno z pracownikami, jak i lokalnymi organizacjami społecznymi oraz dbałość o środowisko naturalne. Taki jest wzór współczesnego przedsiębiorstwa XXI w. Społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR od angielskiego tłumaczenia Corporate Social Responsibility, to część strategii firm, w której uwzględniane są potrzeby społeczne ich otoczenia, relacje z lokalną społecznością ale także ochrona środowiska. W takim rozumieniu definicji każdy dostawca ciepła systemowego wykonuje zadania związane z CSR. Każdy bowiem, w obecnych czasach, dba o środowisko i jest proekologiczny. Takie działania świetnie budują relacje firmy z otoczeniem.

Ale to nie jedyny przejaw odpowiedzialności społecznej w firmach ciepłowniczych. Na ogół są one aktywne w promowaniu ekologii czy współpracy z lokalną społecznością. Popularnym i bardzo dobrze przyjmowanym programem związanym z promocją ekologii na obszarze całego kraju jest akcja związana z organizowaniem „Lekcji ciepła” dla przedszkolaków i uczniów nauczania początkowego. Na lekcjach tych w nowoczesny i ciekawy sposób dzieciaki dowiadują się skąd bierze się ciepło, co to jest smog i jak można dbać o lepszy stan powietrza.

W kwietniu opublikowana została już szesnasta edycja Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu pn. „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Znalazło się w nim miejsce dla 1200 dobrych praktyk wprowadzonych w 177 polskich przedsiębiorstwach. Spora ich część stosowana była przez firmy z branży energetycznej i ciepłowniczej. Ot choćby 21 projektów wprowadzonych przez spółki Grupy ENEA (w tym Enea Ciepło sp. z o.o.).

– Tak duża liczba docenionych projektów z Grupy Enea to przede wszystkim efekt aktywności naszych pracowników. To oni, znając potrzeby swoich lokalnych społeczności i najbliższego otoczenia, zgłaszają pomysły edukacyjne, charytatywne czy proekologiczne i włączają się w ich realizację, za co serdecznie im dziękuję – wyjaśnia Joanna Sobótka, kierownik Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Enei.

Pracownicy-wolontariusze Veolii w akcji.

Enea w ostatnim czasie promowała np. akcję oddawania krwi w miastach czy wprowadziła program „Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie”. W jego ramach prowadzone są zajęcia edukacyjne dla seniorów.

Akcję zbiórki krwi „spoKREWnieni służbą” wspierał także lubelski LPEC, aktywny uczestnik życia społecznego i kulturalnego Lublina. LPEC rokrocznie bierze udział w najważniejszych dla miasta wydarzeniach oraz angażuje się w wiele aspektów jego życia. Spółka jest organizatorem wielu akcji społecznych, uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych miasta, prowadzi edukację proekologiczną wśród najmłodszych, ponadto promuje i wspiera lubelski sport. Za swoją aktywność we współpracy z lokalnymi społecznościami oraz działalność edukacyjną LPEC został wyróżniony nagrodą „Firma pełna ciepła”.

Grupa Veolia w Polsce także bardzo aktywnie działa na polu społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspiera zrównoważony rozwój miast i przemysłu poprzez długofalowe inwestycje w rozwój technologiczny i rozwiązania ekologiczne, a także przyczynia się do wzmacniania kapitału społecznego miejscowości, na terenie których działają spółki grupy. Założenia strategii społecznej odpowiedzialności realizowane przez Fundację Veolia Polska, opierają się na dziewięciu zobowiązaniach firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Są wśród nich zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi, przyczynianie się do zwalczania zmian klimatycznych, ochrona i przywracanie bioróżnorodności, udział w rozwoju lokalnych społeczności, dostarczanie usług kluczowych dla zdrowia ludzi, gwarancja bezpiecznego środowiska pracy i budowanie zaangażowania pracowników w projekty społeczne oraz gwarancja poszanowania różnorodności oraz praw człowieka i podstawowych praw społecznych w spółkach Grupy. Fundacja a wraz z nią wszystkie spółki angażują się również w propagowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Z okazji 20-lecia obecności Grupy Veolia na polskim rynku, spółka opublikowała raport wpływu przygotowany przez firmę doradcza Deloitte. Określa on wkład działalności firmy w polską gospodarkę, środowisko i społeczeństwo oraz podsumowuje działania z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Opolskie ECO na stałe wspiera piłkarski klub Odra Opole, było inicjatorem utworzenia żeńskiej drużyny siatkarskiej ECO Uni, współorganizuje sportowe festyny dla dzieci. Ale także nie pozostaje bierne na innych płaszczyznach. Spółka wsparła dzieło renowacji opolskiej Katedry, uczyła w akcji „Bezpiecznie nad wodą” i organizowała letnie turnieje sportowe dla młodzieży, piłkarski ECO CUP oraz turniej siatkówki plażowej ECO SIiesia CUP.

Nie mniej aktywna w dziedzinie CSR jest Szczecińska Energetyka Cieplna, która finansowo wspiera zarówno piłkarzy nożnych, jak i szczypiornistów Pogoni Szczecin, ale także młodych koszykarzy King Wilków Morskich. Na stałe współpracuje z posiadającą najpiękniejszy gmach w Polsce szczecińską Filharmonią czy Teatrem Kameralnym.

Krakowski MPEC we współpracy z Urzędem Miasta od kilku lat prowadzi akcję „Podzielmy się ciepłem”.

– Dzięki temu programowi rokrocznie kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, które zajmują się wspieraniem ludzi potrzebujących, ubogich, chorych, niepełnosprawnych, seniorów czy kombatantów, otrzymuje dofinansowanie do opłat za ciepło – wyjaśnia ideę Renata Krężel z MPEC Kraków.

Warunkami przystąpienia do programu jest dostęp do miejskiej sieci ciepłowniczej, roczna kwota faktur nieprzekraczająca 50 tys. zł i niezaleganie z opłatami. Program zainicjowano w 2007 r. Od tego czasu suma darowizn przekroczyła milion złotych. To tylko kilka przykładów odpowiedzialnej działalności firm ciepłowniczych, które nakreślają obraz ich aktywności pozabiznesowej. Tak naprawdę wszystkie są w tej dziedzinie mniej lub bardziej aktywne.

Wraca model szkolnictwa zawodowego

15-06-2020

Spadające bezrobocie cieszy – to oznaka ożywienia gospodarki i wzrost zapotrzebowania na prawdziwych fachowców, których na rynku brakuje. Powodem jest zapaść szkolnictwa zawodowego. Ale są rzeczywiste oznaki zmiany tego trendu i zwiastuny ponownej reaktywacji techników i zawodówek.

Spadające bezrobocie cieszy – to oznaka ożywienia gospodarki i wzrost zapotrzebowania na prawdziwych fachowców, których na rynku brakuje.

Czytaj dalej