Kategoria: Ciepłownictwo

Ciepłownictwo powiatowe 500 plus

Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery. Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych. Nowe źródła ciepła. Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczych. Takie przedsięwzięcia mogą zostać dofinansowane w programie „Ciepłownictwo powiatowe”

Zmień przyszłość na dobre

Smog, zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, a z drugiej strony transformacja energetyczna i powszechne wykorzystanie OZE… Jakich decyzji, działań i technologii potrzebujemy, by do połowy wieku uratować środowisko i klimat?

Wodór przyszłością ciepłownictwa

Dominującym paliwem sektora ciepłowniczego w Polsce pozostaje węgiel. Jednak w horyzontach 2030 i 2050 r. branża będzie się zmieniać. Chodzi o jej dostosowanie do wymogów europejskich i zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych. Naturalnym kierunkiem takiej transformacji wydaje się początkowo gaz ziemny, a docelowo wodór. Dlaczego?

Zazielenianie paliw gazowych

Parlament Europejski we wrześniu 2020 roku zdecydował, że w ciągu najbliższych dwudziestu lat w regionach uzależnionych od węgla, a więc np. w Polsce, inwestycje gazowe mogą być finansowane z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Tym samym gaz ziemny stał się paliwem pomostowym w transformacji energetycznej.

Ciepłownicy z miastem wspólnie dla klimatu

Wyobraź sobie… Miasto, w którym oddychasz czystym powietrzem. Do pracy jeździsz miejskim rowerem lub zeroemisyjnymi autobusami. Na spacer idziesz do zadbanego parku tuż za rogiem. Nie ma alarmów smogowych. Okna otwierasz, kiedy tylko masz na to ochotę.

Transformacja w stronę zielonej energii

Radykalna redukcja udziału węgla w produkcji energii, wzrost OZE we wszystkich sektorach i technologiach, rozwój energetyki rozproszonej, uruchomienie elektrowni jądrowej – to założenia projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.