W ramach pierwszej z zaplanowanych inwestycji wymienione zostanie 2,24 km sieci ciepłowniczej za prawie 10 mln zł, z czego 3,5 mln zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków unijnych. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2021.

Druga inwestycja obejmuje budowę 1,57 km nowej sieci ciepłowniczej oraz przyłączy do dziewięciu budynków mieszkalnych na osiedlu Zandka wraz z zabudową dziewięciu dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w tych budynkach. Szacuje się, że to zadanie kosztować będzie ponad 4,4 mln zł, a dofinansowanie wyniesie ponad 2,9 mln zł.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2018-2020. Jednym z głównych celów projektów jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Oba zadania wpisują się w Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zabrze i będą miały istotny wpływ na poprawę stanu powietrza w mieście oraz działanie mające na celu kompleksową likwidację niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.

Planowany efekt ekologiczny obu zadań to szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 1227,97 ton równoważnika dwutlenku węgla/rok oraz spadek emisji pyłu o 4,117 Mg/rok.