Program pozwala na szkolenia pracowników w kilku scenariuszach symulujących czynności wykonywane na węzłach cieplnych: płukanie odmulacza, wymiana pompy ciepłej wody czy zaworu regulacyjnego, regulacja przepływu w węźle pracującym. Dzięki technologii VR szkolenia stały się bardziej efektywne – pracownicy mogą wielokrotnie powtarzać ćwiczenia, aż nabiorą prawidłowych zachowań. 

– Wdrażając nowy system szkoleń oparty na VR, przekraczamy kolejną barierę, dając nieograniczone możliwości budowania profesjonalizmu i nieustannego podnoszenia jakości naszej pracy. Szczególnie ważne jest dla nas to, że wieloletni doświadczeni pracownicy nie pozostają w tyle, ale wspólnie z firmą robią krok w stronę innowacyjnych rozwiązań, nabywając jednocześnie nowe kompetencje – mówi Paweł Orlof, prezes zarządu Veolii Energii Warszawa S.A.

Obecnie dwa stanowiska pozwalają na przeszkolenie 120 pracowników w cyklu półrocznym. Do końca czerwca 2021 roku uruchomione zostaną dodatkowe dwa stanowiska szkoleniowe, co umożliwi przeszkolenie w takim półrocznym cyklu wszystkich pracowników operacyjnych, powstaną również nowe scenariusze prac. W rozbudowę systemu włączeni są specjaliści, którzy zajmowali się szkoleniami – ich wiedza i doświadczenie pomogą w podnoszeniu kwalifikacji kolegów oraz wdrożeniu do pracy nowych pracowników.

– Wirtualna edukacja nabiera dodatkowego znaczenia w czasie pandemii i dystansu społecznego. Szkolenia VR są dla nas kolejnym krokiem w tworzeniu nowoczesnej i zdygitalizowanej firmy – podkreśla Jakub Patalas, członek zarządu i dyrektor techniczny Veolii Energii Warszawa S.A.