Dziesiąta edycja programu Eco-Miasto, zainaugurowana 2 marca br., będzie poświęcona miejscu obywateli i mieszkańców w budowie i praktycznym życiu miasta.  

– Podczas jubileuszowej edycji projektu skupimy się na dyskusji o tym, jak kształtować polskie miasta, aby stawały się przyjaznymi dla ludzi, posiadającymi doskonałe warunki do życia, pracy i rekreacji. Aby były ośrodkami, które sprostają wyzwaniom społecznym, środowiskowym i gospodarczym – tłumaczy Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa.  

O idei miast zrównoważonych

Pionierem w tematyce inteligentnych i zrównoważonych miast przyszłości jest urbanista Carlos Moreno, profesor Sorbony, a także twórca, budzącej ostatnio wiele emocji, koncepcji miast 15-minutowych. Carlos Moreno był gościem uroczystego spotkania inaugurującego 10. edycję programu Eco-Miasto (polecamy wystąpienie profesora – od 18. minuty nagrania).

– Tematyka miejska, a zwłaszcza zrównoważony rozwój miast i ich rezyliencja, to główne obszary działalności Fundacji Veolia Polska. Jak pokazują prognozy, za trzydzieści lat w miastach będzie żyć dwie trzecie populacji świata. Dlatego to właśnie one odczują najdotkliwiej konsekwencje zmian klimatu. Skuteczne przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatycznym wymaga od nas wszystkich natychmiastowego działania, ale także głębokich i długofalowych zmian społecznych. Niezbędna jest także wzmożona współpraca wielu organizacji – podkreśla Izabela Rakuć-Kochaniak, prezeska Fundacji Veolia Polska. – Stąd nasze zaangażowanie w projekt Eco-Miasto. 

Inicjatywy promowane w ramach projektu – jak przyznaje ambasador Francji w Polsce, Frédéric Billet – pokazują zdolność firm, samorządów, instytucji publicznych, osób prywatnych do wdrażania rozwiązań, które sprzyjają transformacji cyfrowej i klimatycznej oraz powstrzymaniu zmian klimatu.  

– Od dziesięciu lat program Eco-Miasto nieustannie potwierdza swoją skuteczność. Projekt wyrobił sobie markę, jest rozpoznawalnym znakiem, który inspiruje również poza granicami Polski – podkreśla ambasador Billet. – Zachęcamy do dzielenia się dobrymi praktykami, które rozwinęły się w ciągu ostatnich dziesięciu lat i muszą być w przyszłości kontynuowane.  

Flagowym punktem projektu jest konkurs dla miast, którego celem jest nagradzanie i promocja najbardziej zaangażowanych w zrównoważony rozwój jednostek samorządu terytorialnego. Kategorie konkursowe dziesiątej edycji to: „Odpady, gospodarka o obiegu zamkniętym”, „Zielono-błękitna infrastruktura”, „Zrównoważona mobilność”, „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, jakość powietrza”. 

W ciągu dekady konkurs Eco-Miasto wyłonił dziesiątki laureatów – w ub.r. np. w kategorii „Zrównoważona mobilność” zwyciężyły: Wrocław, za spójną politykę dotyczącą mobilności, oraz Stalowa Wola, za wysoki poziom rozwoju zrównoważonej mobilności i własną, konsekwentnie realizowaną strategię.  

Do konkursu mogą przystąpić wszystkie polskie miasta i związki gminne, niezależnie od wielkości. Nagrody są przyznawane w dwóch kategoriach: dla ośrodków z liczbą mieszkańców mniejszą niż 100 tys. oraz powyżej 100 tys. Udział w konkursie nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Oprócz konkursu istotnym punktem programu Eco-Miasto są warsztaty merytoryczne, które umożliwiają nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami, zajmującymi się promowaniem idei zrównoważonego rozwoju miast.  

–  Podczas dziesiątej edycji chcemy przeprowadzić szereg spotkań o charakterze edukacyjnym. Zaprosimy na warsztaty Mozaiki Klimatycznej, które zorganizujemy w Warszawie wraz z Fundacją Veolia Polska, na webinar na temat zielono-błękitnej infrastruktury z Nhood Polska, webinar o zrównoważonej mobilności z Renault Polska oraz webinar, podczas którego podzielimy się praktykami z Francji i Polski na temat zrównoważonego rozwoju miast. Działania będą wspierać również z InPost Green City i Grupą PZU – dodaje Maria Andrzejewska.  

Konferencja podsumowująca dziesiątą edycję programu Eco-Miasto i gala wręczenia nagród w konkursie Eco-Miasto 2023 odbędą się 10 października br.