11 marca 2020 r. na Pływalni „DELFIN” Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „TERMOWAD” Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miejskim w Wadowicach zorganizowało konferencję pn. Ciepło systemowe – certyfikacja systemów ciepłowniczych jako element wspierający walkę z niską emisją.

W konferencji wzięli udział najwięksi odbiorcy ciepła w Wadowicach: Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, ZZOZ, Zakład Karny, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Krajowa Administracja Skarbowa.

Gościem specjalnym był Bogusław Regulski, wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Przedstawił ideę funkcjonowania IGCP, znaczenie przedsiębiorstw ciepłowniczych dla społeczności lokalnych oraz zalety korzystania z ciepła systemowego.

Prezes PEC „TERMOWAD” Jerzy Korkowski, przybliżył historię Spółki, omówił także przystąpienie do projektu wspólnej promocji ciepła systemowego zainicjowanego przez IGCP.Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju PEC „TERMOWAD”, Mateusz Korta, wyjaśnił zasady przyznawania certyfikatów PreQurs i tabliczek NO SMOG.

Przedstawiciel Urzędu Miejskiego, ekodoradca Szymon Lukaj omówił politykę niskoemisyjną Gminy Wadowice. W trakcie konferencji uroczyście zamontowano pierwszą tabliczkę NO SMOG na elewacji pływalni „DELFIN”. Tabliczki i certyfikaty PreQurs wręczono także pozostałym przedstawicielom odbiorców ciepła systemowego.

Certyfikaty redukcji niskiej i ogólnej emisji potwierdzają, że ciepło systemowe stanowi skuteczne narzędzie ograniczenia niskiej emisji. Tabliczki NO SMOG na budynkach informują o ich neutralności w zakresie niskiej emisji.