Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnowie dostarczy ciepło systemowe do powstającej w tym mieście sali koncertowej przy tamtejszym Zespole Szkół Muzycznych. Pierwsze koncerty i popisy młodzieży z Tarnowa i regionu planowane są jeszcze w tym roku. Obiekt zostanie włączony do sieci telemetrycznego nadzoru MPEC Tarnów, dzięki czemu możliwy będzie m.in. całodobowy monitoring parametrów pracy węzła oraz zapewnienie najwyższych standardów komfortu cieplnego. Okazała sala koncertowa to jedna z bardziej wyczekiwanych tarnowskich inwestycji, o której od wielu lat marzyli młodzi, uzdolnieni muzycy. Przeznaczona dla 240 słuchaczy sala jest jednym z elementów dużego kompleksu muzycznego.