Szczecińska Energetyka Cieplna prowadzi akcję barwienia na zielono wody w miejskiej sieci ciepłowniczej. Pozwala to na lokalizację trudnych do wykrycia miejsc przecieków w sieci.

 Do barwienia wody wykorzystywana jest Fluoresceina RM 200%, środek powszechnie stosowany w ciepłownictwie, ale także w diagnostyce medycznej. Na zastosowanie barwnika zgody udzielił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie.

Widocznym efektem ewentualnych nieszczelności infrastruktury ciepłowniczej może być jasnozielony kolor wody w instalacji ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach lub lokalach użytkowych.

– Zależy nam na wczesnym i precyzyjnym wykrywaniu nieszczelności ciepłociągów oraz innych urządzeń ciepłowniczych – podkreśla Tomasz Kłodawski z Działu Planowania Inwestycji i Gospodarki Urządzeniami SEC. – Już się udało zlokalizować kilka uszkodzonych wymienników w węzłach cieplnych w budynkach oraz ukryte nieszczelności w sieci.

Środek barwiący w stosowanych przez SEC stężeniach jest bezpieczny dla środowiska naturalnego oraz dla ludzi i zwierząt, nie wpłynie też negatywnie na pracę urządzeń wodociągowych. Nie zaleca się jednak używania takiej wody do celów spożywczych.

 SEC, by zlokalizować niekontrolowane ubytki wody sieciowej, doraźnie ją zabarwiał. Teraz będzie to robił systematycznie, raz na kwartał.

 Jeśli mieszkańcy zauważą zielone zabarwienie wody wodociągowej, SEC Szczecin prosi o natychmiastowy kontakt pod numerem telefonu 993 lub z Biurem Obsługi Klienta 91 450 99 99.