Suwalski PEC stawia teraz na podłączenia domów jednorodzinnych, aby poprawić jakość powietrza w tym mieście. W tym celu miasto oferuje mieszkańcom udział w programie udzielania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne. PEC, tam gdzie jest technicznie możliwe, przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej budynki zlokalizowane w tych częściach miasta, gdzie stan powietrza w okresie ogrzewania jest średni lub zły. W 2018 roku do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączono 65 budynków, w tym 45 domków jednorodzinnych, głównie przy ulicach, gdzie występują przekroczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Przedsiębiorstwo sukcesywnie modernizuje sieci ciepłownicze, wymieniając jej stare odcinki na rury preizolowane. Sieć preizolowana stanowi obecnie prawie 72 proc. długości sieci ciepłowniczej w mieście.