Suwalskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej dostanie dotację na przebudowę i termomodernizację ponad 10 km sieci. Inwestycja ma być przeprowadzona w latach 2018-2020. Jej wartość szacowana jest na 16,1 mln zł, a dotacja wyniesie 7,2 mln zł. Realizacja zadania wpłynie na redukcję strat ciepła na rurociągach ciepłowniczych, a tym samym poprawę efektywności przesyłu ciepła. W planach spółki są jeszcze dwie inwestycje. Pierwsza, to budowa instalacji spalania biomasy. Koszt takiej instalacji szacowany jest na 37,5 mln zł, a możliwość dofinansowania może wynieść od 40 do nawet 85 proc. kosztów przedsięwzięcia. Druga dotyczy planów likwidacji węzłów grupowych w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła i wyceniana jest na 5,2 mln zł, a dofinansowanie w tym przypadku może stanowić 60-85 proc. kosztów przedsięwzięcia. Konkursy na te dwa zadania NFOŚiGW rozstrzygnie jeszcze w 2018 roku. Jeśli wnioski przejdą pozytywną weryfikację, realizacja inwestycji rozpocznie się w 2019 roku.