W PEC w Suwałkach zakończono budowę kompleksowej instalacji oczyszczania spalin (IOS) dla kotła WR-25. To pierwszy etap dostosowania całej instalacji ciepłowni do wymaganego poziomu emisji, określonego polskim prawem oraz unijną dyrektywą i konkluzjami BAT. System ciągłej kontroli emisji pozwala na bieżąco monitorować parametry pracy instalacji oczyszczającej, a także uzyskiwane poziomy emisji tlenków azotu, amoniaku, dwutlenku siarki, tlenku węgla oraz pyłu. Optymalizacja pracy IOS oparta o system kontroli emisji zmniejsza zużycie reagentów i energii. Zgodnie z zapewnieniami producenta, poziom emisji wyniesie 90 proc. standardu emisyjnego średniorocznego, wynikającego z konkluzji BAT. Wartość projektu wynosi ok. 13,6 mln zł, a pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sięgnęła kwoty ok. 8,2 mln zł.