Zarząd Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz kapituła konkursu wysoko ocenili projekt ciepłowni Celsium „Instalacja odzysku ciepła z procesów produkcyjnych drukarni Walstead w Starachowicach”, przyznając jej tytuł Novator 2018 w dziedzinie „Innowacyjna inwestycja”. W drukarni Walstead została przeprowadzona inwestycja, dzięki której ciepło odpadowe, które jeszcze niedawno było emitowane do atmosfery, dziś zasila sieć ciepłowniczą Starachowic. Największy odzysk energii następuje latem, kiedy drukarnia nie potrzebuje ciepła na ogrzanie własnego zakładu. Szacuje się, że dzięki działaniom ciepłowni do środowiska nie zostanie wyemitowane 3 tys. ton dwutlenku węgla rocznie, czyli tyle, ile powstałoby w trakcie spalenia 25 wagonów węgla. ÷ Chętnie podzielimy się zdobytym doświadczeniem i pomożemy odzyskać niewykorzystaną energię oraz dostarczyć ją klientom za pośrednictwem sieci ciepłowniczej. Jesteśmy gotowi zaangażować się w podobne projekty na terenie całej Polski – powiedział prezes Celsium Grzegorz Reluga, odbierając nagrodę.