W Magazynie Ciepła Systemowego nr 1/38 podaliśmy informacje dotyczące planowanej inwestycji spółki Węglokoks Energia ZCP. Błąd, jaki się pojawił w opublikowanym tekście dotyczy wartości przedsięwzięcia. Poniżej publikujemy poprawioną informację.

Węglokoks Energia ZCP planuje budowę instalacji na paliwo alternatywne w Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej. Inwestycja jest elementem modernizacji zakładu, którego podstawowym celem jest zmniejszenie emisji i dostosowanie się do restrykcyjnych norm środowiskowych. Nowy blok bazował będzie na najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych. Planuje się opalanie kotła przetworzonymi odpadami, pozbawionymi elementów możliwych do recyklingu, oraz biodegradowalnych, a tym samym paliwo to nie będzie wydzielać przykrego zapachu. – Paliwo to klasyfikowane jest jako odnawialne źródło energii. Produkować będziemy zatem „zieloną” energię. Szacujemy, że w związku z modernizacją, emisja pyłów i gazów zmniejszona będzie o 80 proc. – tłumaczy prezes spółki Jerzy Warmuziński. Instalacja ma kosztować ok. 200 mln zł.