Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka w Puławach pozyskało dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji „Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa przyłącza cieplnego i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzła grupowego w mieście Puławy”. W ramach projektu zostanie wybudowane 0,865 km sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z przyłączeniem do nowej hali widowiskowo-sportowej. Pierwsze prace zostały już wykonane na terenie budowy hali widowiskowo-sportowej. Całkowity koszt inwestycji to prawie 5 mln zł, a dofinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW to ok. 1,7 mln zł.