Spółka otrzymała już pozytywną decyzję środowiskową dla inwestycji. Budowa bloków o łącznej mocy cieplnej 320 MW i elektrycznej 200 MW zakończy się w 2025 roku, a pierwsze wyprodukowane w nich ciepło trafi do miejskiej sieci w sezonie grzewczym 2026/2027. 

 – To nie tylko jeden z kluczowych elementów dekarbonizacji w Poznaniu, ale także ważny wkład w transformację energetyczną w wymiarze krajowym, by ograniczyć emisję  dwutlenku węgla i przeciwdziałać zmianom klimatu – podkreśla Dalida Gepfert, prezes zarządu, dyrektor generalny Veolii Energii Poznań. 

Gaz jest obecnie jedynym sprawdzonym paliwem przejściowym, mogącym zastąpić węgiel przy produkcji ciepła dla mieszkańców tak dużego miasta jak Poznań. Nowe bloki gazowe pozwolą na wyłączenie z eksploatacji dwóch najstarszych bloków węglowych, a to wpłynie na poprawę jakości powietrza. Możliwe będzie zmniejszenie zużycia węgla o 450 tys. ton rocznie, co pozwoli na obniżenie emisji pyłów (49 proc.), dwutlenku siarki (76 proc.) i tlenków azotu (73 proc.). 

Zaangażowanie Veolii w działania związane z transformacją energetyczną potwierdza też stworzenie programu „Wielkopolska Energia”, który będzie platformą wymiany doświadczeń i dyskusji o możliwych kierunkach rozwoju energetyki w regionie.   

– Chcemy wyzwolić energię potrzebną do zmian, pokazać swoje doświadczenia i wspólnie z samorządami oraz czołowymi firmami regionu wymieniać się wiedzą i promować najlepsze rozwiązania – stwierdza prezes Dalida Gepfert.