Najnowszym sukcesem ECO jest uzyskanie 40 proc. dofinansowania ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 na realizację zadań modernizacyjnych w Opolu. Całkowity koszt projektu to ponad 1,7 mln zł, dofinansowanie przekracza 700 tys. zł.

Umowa dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana w sierpniu 2020 roku.

Projekt obejmuje dwa zadania: przebudowę odcinka kanałowej sieci cieplnej w rejonie ulic Głogowskiej – Ozimskiej oraz likwidację węzła grupowego i zmianę dotychczasowego sposobu zasilania w ciepło budynków w rejonie ulicy Wróblewskiego.  

Inżynierowie ECO S.A. planują zastąpić niskotemperaturową, czteroprzewodową sieć cieplną rozdzielczą, wybudowaną w technologii kanałowej – przyłączem wysokich parametrów z materiałów preizolowanych. Oba nowe węzły cieplne wyposażone zostaną w układy automatyki i sterowania.

Do końca 2022 roku ECO zrealizuje łącznie 57 zadań, które zostały uwzględnione w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola, a część z nich wpisana jest do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. Ich łączna wartość to ponad 46 mln zł. Dla mieszkańców oznacza to nie tylko podniesienie bezpieczeństwa i jakości dostaw ciepła, ale i ograniczenie emisji pyłów o 920 kg rocznie, a dwutlenku węgla o 4000 ton w skali roku.