Produkcja w jednym źródle energii cieplnej i elektrycznej to rozwiązanie efektywne i ekologiczne, a rozwój kogeneracji przyczynia się do poprawy jakości powietrza. GK ECO w 2012 roku powołała spółkę ECO Kogeneracja. Właśnie uzyskała ona dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę dwóch nowych układów kogeneracyjnych zlokalizowanych w Malborku i Tarnobrzegu. ÷ Nowe projekty będą stanowić dodatkowy element infrastruktury w obydwu miejscowościach – mówi Mirosław Romanowicz, prezes Zarządu ECO Kogeneracja. ÷ Pozwolą one na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo- -gazowych do atmosfery, w tym m.in. pyłów emitowanych z węglowych kotłowni systemowych od około 30 proc. w okresie zimowym, aż do 100 proc. w okresie letnim, co de facto oznacza po prostu wyłączenie kotłowni węglowych w tym czasie. Uruchomienie układów kogeneracyjnych podniesie też bezpieczeństwo dostaw energii cieplnej. Koszt inwestycji to ponad 40 mln zł, 13,5 mln wyniesie dotacja. Termin zakończenia ÷ 31 grudnia 2019 roku.